Strona e-sejfy.pl używa plików cookie.
Korzystanie ze strony e-sejfy.pl oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki - Szczegóły | Zamknij
Kontakt   |   Warunki dostawy   |   Szczypta teorii   |   Regulamin   |   Aktualności   |  
Menu


Sejfy

Kasy pancerne

Szafy metalowe

Na dokumenty niejawne

Szafy ognioodporne

Szafy kartotekowe

Drzwi antywłamaniowe

Kasetki metalowe

Meble metalowe socjalne

Nowości w KONSMETAL

Promocja

Wyposażenie bankowe

Zamki do sejfów i kas
Mapa sklepu
Login

Nazwisko:

Hasło:
REGULAMIN

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (KONSMETAL - POLTREZOR SPÓŁKA JAWNA J. KOWRYGO, M. KOWRYGO, ul. AL. JEROZOLIMSKIE 103, Warszawa 02-011). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

1. Definicje:
1. Konsument –osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
2. Sprzedający– KONSMETAL- POLTREZOR SPÓŁKA JAWNA J. KOWRYGO, M. KOWRYGO.
3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży.
4. Użytkownik – osoba, która zaakceptowała regulamin.

2. Dane Sprzedającego
Sklep www.e-sejfy.pl jest prowadzony przez firmę:
KONSMETAL - POLTREZOR SPÓŁKA JAWNA J. KOWRYGO, M. KOWRYGO
ul. AL. JEROZOLIMSKIE 103, Warszawa 02-011
NIP: 527-015-94-92 ;
numer KRS: 0000079698
tel./fax. 22 622-59-68
tel./fax. 22 629-80-11
tel. 22 629-61-29
e-mail: sejfy@e-sejfy.pl
Centralna ewidencja i informacja o działalności  gospodarczej prowadzona jest przez Ministra Gospodarki.
Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w GIODO i oczekuje na nadanie numeru.
KONTO BANKOWE: Raiffeisen Polbank S.A.
Nr rachunku bankowego:12 1750 0009 0000 0000 0169 8737 dalej nazywany „Sprzedającym”.
 
3. Sposób porozumiewania się pomiędzy Klientem i Sprzedającym
Przy zawarcia umowy na odległość porozumiewanie się Klienta ze Sprzedającym będzie odbywał się za pomocą:
1. poczty elektronicznej z adresów mailowych, adres Sprzedającego: sejfy@e-sejfy.pl.
2. telefonu, pod numerami Sprzedającego tel./fax. 22 622-59-68 ; tel./fax. 22 629-80-11 ; tel. 22 629-61-29,
 koszt korzystania z połączenia zgodny ze stawkami operatora, z którego usług korzysta Klient.

4.Zamówienia
1. Zamówienia można składa przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Zamówienia można składać w następujący sposób:
- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.e-sejfy.pl podając model produktu, rodzaj jego wyposażenia dodatkowego, dane do faktury oraz adres dostawy i numeru telefonu kontaktowego.
3. Dokonywanie zakupów w Sklepie jest możliwe;
   a) przez formularz możliwe jest dla Użytkowników zarejestrowanych i posiadających swoje Konto.
   b) wysyłając wiadomość tekstową na adres
sejfy@e-sejfy.pl
4. Złożenie wstępnego zamówienia następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego towaru do koszyka zakupowego.
5. W celu sfinalizowania zamówienia Klient zobowiązany jest do uzupełnienia potrzebnych danych: między innymi wyboru sposobu płatności,
dostawy, a także do zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia oraz wybranie odpowiedniego przycisku („Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”), którym Klient potwierdzi zamówienie oraz świadomość, że jest zobowiązany do zapłaty.
6. Po dokonaniu zamówienia Klient dostaje na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Zamówienie jest ważne w momencie potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji. Dla zamówień o wartości powyżej 4000 złotych (słownie: cztery tysiące) wymagana jest zaliczka w wysokości 20% płatnych przed uruchomieniem zamówienia.
7. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg:
    a) w przypadku zamówień płatnych przelewem lub poprzez system płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu określonej kwoty pieniężnej na rachunku bankowym Sprzedającego.
    b) w przypadku, zamówień płatnych przy odbiorze - po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego określonej kwoty tytułem zaliczki. W wyniku indywidualnych negocjacji, Sprzedający może odstąpić od wpłaty zaliczki jako warunku uruchomienia zamówienia.
    c) dla zamówień o wartości powyżej 4000 złotych (słownie: cztery tysiące) po zaksięgowaniu zaliczki w wysokości 20% płatnych przed uruchomieniem zamówienia. Wpłata zaliczki jest wymagana. Warunek zaliczki nie dotyczy instytucji budżetowych, banków oraz instytucji cieszących się dużym zaufaniem publiczny.
 

Regulamin 3 5 1 2
Regulamin 4 punky 3
Regulan 6
Regulamin 7
Regulamin 8 7 do końca 7
Regulamin 9 do końca
Regulamin 10 punkt 10
Regulamin 11 do końca
    © Netidea.pl
Kontakt   |   Warunki dostawy   |   Szczypta teorii   |   Regulamin   |   Aktualności   |