Strona e-sejfy.pl używa plików cookie.
Korzystanie ze strony e-sejfy.pl oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki - Szczegóły | Zamknij
Kontakt   |   Warunki dostawy   |   Szczypta teorii   |   Regulamin i RODO   |   Aktualności   |   Nota prawna   |  
Menu


Sejfy

Sejfy ognioodporne

Kasy pancerne

Szafy metalowe

Na dokumenty niejawne

Szafy ognioodporne

Szafy kartotekowe

Drzwi antywłamaniowe

Kasetki metalowe

Meble metalowe socjalne

Nowości w KONSMETAL

Promocja

Wyposażenie bankowe

Zamki do sejfów i kas
Mapa sklepu
Login

Nazwisko:

Hasło:
REGULAMIN

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (KONSMETAL - POLTREZOR SPÓŁKA JAWNA J. KOWRYGO, M. KOWRYGO, ul. AL. JEROZOLIMSKIE 103, Warszawa 02-011). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

1. Definicje:
1. Konsument –osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
2. Sprzedający– KONSMETAL- POLTREZOR SPÓŁKA JAWNA J. KOWRYGO, M. KOWRYGO.
3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży.
4. Użytkownik – osoba, która zaakceptowała regulamin.

2. Dane Sprzedającego
Sklep www.e-sejfy.pl jest prowadzony przez firmę:
KONSMETAL - POLTREZOR SPÓŁKA JAWNA J. KOWRYGO, M. KOWRYGO
ul. AL. JEROZOLIMSKIE 103, Warszawa 02-011
NIP: 527-015-94-92 ;
numer KRS: 0000079698
tel./fax. 22 622-59-68
tel./fax. 22 629-80-11
tel. 22 629-61-29
e-mail: sejfy@e-sejfy.pl
Centralna ewidencja i informacja o działalności  gospodarczej prowadzona jest przez Ministra Gospodarki.
Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w GIODO i oczekuje na nadanie numeru.
KONTO BANKOWE:
BNP Paribas Bank S.A.
Nr rachunku bankowego:12 1750 0009 0000 0000 0169 8737 dalej nazywany „Sprzedającym”.
 
3. Sposób porozumiewania się pomiędzy Klientem i Sprzedającym
Przy zawarcia umowy na odległość porozumiewanie się Klienta ze Sprzedającym będzie odbywał się za pomocą:
1. poczty elektronicznej z adresów mailowych, adres Sprzedającego: sejfy@e-sejfy.pl.
2. telefonu, pod numerami Sprzedającego tel./fax. 22 622-59-68 ; tel./fax. 22 629-80-11 ; tel. 22 629-61-29,
 koszt korzystania z połączenia zgodny ze stawkami operatora, z którego usług korzysta Klient.

4.Zamówienia
1. Zamówienia można składa przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Zamówienia można składać w następujący sposób:
- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.e-sejfy.pl podając model produktu, rodzaj jego wyposażenia dodatkowego, dane do faktury oraz adres dostawy i numeru telefonu kontaktowego.
3. Dokonywanie zakupów w Sklepie jest możliwe;
   a) przez formularz możliwe jest dla Użytkowników zarejestrowanych i posiadających swoje Konto.
   b) wysyłając wiadomość tekstową na adres
sejfy@e-sejfy.pl
4. Złożenie wstępnego zamówienia następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego towaru do koszyka zakupowego.
5. W celu sfinalizowania zamówienia Klient zobowiązany jest do uzupełnienia potrzebnych danych: między innymi wyboru sposobu płatności,
dostawy, a także do zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia oraz wybranie odpowiedniego przycisku („Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”), którym Klient potwierdzi zamówienie oraz świadomość, że jest zobowiązany do zapłaty.
6. Po dokonaniu zamówienia Klient dostaje na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Zamówienie jest ważne w momencie potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji. Dla zamówień o wartości powyżej 4000 złotych (słownie: cztery tysiące) wymagana jest zaliczka w wysokości 20% płatnych przed uruchomieniem zamówienia.
7. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg:
    a) w przypadku zamówień płatnych przelewem lub poprzez system płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu określonej kwoty pieniężnej na rachunku bankowym Sprzedającego.
    b) w przypadku, zamówień płatnych przy odbiorze - po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego określonej kwoty tytułem zaliczki. W wyniku indywidualnych negocjacji, Sprzedający może odstąpić od wpłaty zaliczki jako warunku uruchomienia zamówienia.
    c) dla zamówień o wartości powyżej 4000 złotych (słownie: cztery tysiące) po zaksięgowaniu zaliczki w wysokości 20% płatnych przed uruchomieniem zamówienia. Wpłata zaliczki jest wymagana. Warunek zaliczki nie dotyczy instytucji budżetowych, banków oraz instytucji cieszących się dużym zaufaniem publiczny.
8. Realizacja zamówienia uzależniona jest od dostępności towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma prawo podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). (Warunki dostawy)
9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na dany towar, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura lub paragon. Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.
11. Klient ma prawo dokonywać zmian w zamówieniu do momentu sprzedaży tj. do wystawienia faktury. Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości do momentu wysłania towaru. Wprowadzanie powyższych zmian należy dokonywać poprzez Biuro Obsługi Klienta pod adresem e-mail: sejfy@e-sejfy.pl.
12. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Dostępność prezentowanych produktów jest ważna do wyczerpania zapasów, a podane ceny nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty internetowego sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Sposoby zapłaty i dostawa
1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Klient ma prawo odebrać zakup poprzez zamówionego samodzielnie kuriera (Sprzedający przygotowuje wtedy tylko przesyłkę do odbioru).
2. Koszty i szczegóły dostawy zamówienia określone są w warunkach dostawy.
- Koszt dostawy firma kurierską pod drzwi budynku bez wnoszenia na terenie kraju pokrywa sklep internetowy www.e-sejfy.pl
- Koszt dostawy naszym serwisem na terenie kraju wynosi 1,50 zł netto (1,85 zł brutto) za każdy przejechany kilometr „tam i z powrotem”. Koszty wstawienia oraz montażu przez nasz serwis wyliczane są indywidualnie w zależności od warunków lokalowych oraz od modelu produktu.

Regulamin 4 punky 3
Regulan 6
Regulamin 7
Regulamin 8 7 do końca 7
Regulamin 9 do końca
Regulamin 10 punkt 10
Regulamin 11 do końca

INFORMACJE O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych Klientów jest:

KONSMETAL - POLTREZOR SPÓŁKA JAWNA J. KOWRYGO, M. KOWRYGO zwanym dalej KONSMETAL-POLTREZOR

ul. AL. JEROZOLIMSKIE 103, Warszawa 02-011

NIP: 527-015-94-92
numer KRS: 0000079698
REGON: 0105596025.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:

- Tel.: 22 622-59-68, 22 629-80-11
- Mail: sejfy@e-sejfy.pl
- Pocztą na adres:
KONSMETAL - POLTREZOR SPÓŁKA JAWNA J. KOWRYGO, M. KOWRYGO
AL. JEROZOLIMSKIE 103
Warszawa 02-011

Przetwarzanie danych jest realizowanie przez spółkę KONSMETAL - POLTREZOR, która prowadzi działalność polegającą na sprzedaży produktów mechanicznego zabezpieczenia mienia oraz usług transportowo – montażowych. Podstawowym celem przetwarzania danych jest realizacja zamówienia Klientów.

Celem dodatkowym może być prowadzenie działań związanych z promocją (marketingiem).

Zakres przetwarzanych danych osobowych to nazwa firmy, imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres. Wszystkie te dane zostały przez KONSMETAL - POLTREZOR pozyskane z legalnych, ogólnie dostępnych źródeł (np. rejestry urzędowe KRS itp.), zapytań ofertowych czy też korespondencji mailowej lub tradycyjnej.

Dane osobowe Klientów mogą być profilowane w celach marketingowych, definiowaniu preferencji zakupowych, analizie na potrzeby wewnętrzne firmy oraz prezentowania reklam.

KONSMETAL – POLTREZOR przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (tzw. "RODO").

Podanie przez Klienta danych osobowych firmie KONSMETAL-POLTREZOR  jest dobrowolne. Jednakże jest też jednocześnie warunkiem zawarcia umowy (oraz wykonania wszelkich czynności koniecznych do zawarcia tejże umowy) z KONSMETAL-POLTREZOR.

Przesyłanie treści marketingowych również jest poprzedzone dobrowolnym podaniem przez Klientów swoich danych osobowych.

Spółka KONSMETAL-POLTREZOR  będzie przechowywać dane Klientów przez okres prowadzenia działalności gospodarczej lub do momentu, kiedy Klient skorzysta z przysługującego mu prawa do usunięcia danych osobowych.

KONSMETAL-POLTREZOR  przekaże dane osobowe podmiotom trzecim tylko w ramach realizacji zamówienia Klienta. Mogą to być podmioty świadczące usługi transportowe, prawne, marketingowe lub IT.

Klient zgodnie z literą prawa może: wycofać zgodę na przetwarzanie danych, żądać dostępu do swoich danych, dokonać zmiany danych oraz żądać usunięcia swoich danych.

Ze swojej strony możemy dodać, że poszanowanie prywatności naszych Klientów jest kwestią dla nas bardzo istotną. Dane osobowe Klientów przechowujemy na zaufanych serwerach. Dostęp do baz danych mają jedynie uprawnieni pracownicy spółki KONSMETAL – POLTREZOR.


COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Pliki te przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu e-sejfy.pl

Sklep e-sejfy.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

- „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

- „stałe” to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych czy informacji poufnych z komputera Klientów.

Sklep e-sejfy.pl wykorzystuje cookies w celu:

- uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie, po zalogowaniu, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

- analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu, co umożliwia jego dostosowywanie do potrzeb klientów. Dane statyczne zbierane są wewnętrznie oraz za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.

- diagnozowania problemów technicznych z serwerem, także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

W ustawieniach standardowych oprogramowań służących do przeglądania stron internetowych (przeglądarkach internetowych) dopuszcza się przechowywanie plików cookies.

Jeśli nie zgadzacie się Państwo na umieszczenie w plików cookies na swoim urządzeniu istnieje możliwość ich zablokowania. Informacja jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku zastosowania tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe,  jednak funkcje, które ze swojej natury wymagają plików cookies będą wyłączone a strona może nie działać poprawnie.

Partnerzy Sklepu:

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta wykorzystywane mogą być także przez współpracujących ze Sklepem partnerów.

Zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności Google Analytics, aby poznać zasady korzystania z plików cookie: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Google Analytics wykorzystuje je w celach statystycznych.

Pliki cookie mogą być wykorzystane także przez sieci reklamowe (szczególnie Google) do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Sklepu.

Gromadzone przez sieć reklamową Google informacje wynikające z plików cookies Użytkownik może przeglądać i edytować przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


    Wykonanie: strony internetowe
Kontakt   |   Warunki dostawy   |   Szczypta teorii   |   Regulamin i RODO   |   Aktualności   |   Nota prawna   |