Strona e-sejfy.pl używa plików cookie.
Korzystanie ze strony e-sejfy.pl oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki - Szczegóły | Zamknij
Kontakt   |   Warunki dostawy   |   Szczypta teorii   |   Regulamin i RODO   |   Aktualności   |   Nota prawna   |  
Menu


Sejfy

Sejfy ognioodporne

Kasy pancerne

Szafy metalowe

Na dokumenty niejawne

Sejfy na broń

Szafy ognioodporne

Szafy kartotekowe

Drzwi antywłamaniowe

Kasetki metalowe

Meble metalowe socjalne

Wyposażenie bankowe

Zamki do sejfów i kas
Mapa sklepu
Login

Nazwisko:

Hasło:
SEJFY, KASY PANCERNE, SZAFY PANCERNE
KLASY ZABEZPIECZEŃ
.
1 jednostka obliczeniowa to 120 średnich pensji krajowych z ostatnich 3 miesięcy.
.
Klasa zabezpieczenia określa sumę ubezpieczenia do wartości:
.
Klasa S1    –  0,1 jednostki obliczeniowej /w zależności od systemu nadzoru (patrz tablica 3) - do 1,5 jednostki obliczeniowej/
Klasa S2    –  0,2 jednostki obliczeniowej /w zależności od systemu nadzoru (patrz tablica 3) - do 3 jednostek obliczeniowych/
Klasa 0      –  0,5 jednostki obliczeniowej /w zależności od systemu nadzoru (patrz tablica 1) - do 2,5 jednostki obliczeniowej/
Klasa I       –  1 jednostki obliczeniowej /w zależności od systemu nadzoru (patrz tablica 1) - do 5 jednostek obliczeniowych/
Klasa II      –  1,5 jednostki obliczeniowej /w zależności od systemu nadzoru (patrz tablica 1) - do 10 jednostek obliczeniowych/
Klasa III     –  3 jednostki obliczeniowej  /w zależności od systemu nadzoru (patrz tablica 1) - do 15 jednostek obliczeniowych/
Klasa IV     –  5 jednostek obliczeniowych /w zależności od systemu nadzoru (patrz tablica 1) - do 20 jednostek obliczeniowych/
Klasa V      –  8 jednostek obliczeniowych /w zależności od systemu nadzoru (patrz tablica 1) - do 40 jednostek obliczeniowych/
Klasa VI     – 12 jednostek obliczeniowych /w zależności od systemu nadzoru (patrz tablica 1) - do 60 jednostek obliczeniowych/
Klasa VII   – 16 jednostek obliczeniowych /w zależności od systemu nadzoru (patrz tablica 1) - do 80 jednostek obliczeniowych/
Klasa VIII  – 20 jednostek obliczeniowych /w zależności od systemu nadzoru (patrz tablica 1) - do 120 jednostek obliczeniowych/
 
Dane zaczerpnięte z Załącznika nr 2 do rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dn. 07 wrzesnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
.
LIMITY WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZECHOWYWANYCH LUB TRANSPORTOWANYCH W POMIESZCZENIACH I URZĄDZENIACH
 
 
 
 
 
 
Tablica 1 - Urządzenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urządzenia
Limity wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach:
 
Klasa odporności na włamanie według PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2
niewyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu
wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego
wyposażonych w: 1) system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń
1) wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) wyposażonych w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń; 3) objętych ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujących się na terenie obiektów lub obszarów podlegających obowiązkowej ochronie
 
0/D-0
0,5
1
1,5
2,5
 
I/D-I
1
1,5
3
5
 
II/D-II, N-II
1,5
3
6
10
 
III/D-III, N-III
3
6
10
15
 
IV/D-IV, N-IV
5
10
15
20
 
V/D-V, N-V
8
15
20
40
 
VI/N-VI
12
20
30
60
 
VII/N-VII
16
30
40
80
 
VIII/N-VIII
20
40
60
120
 
IX/N-IX
nie dotyczy
60
80
160
 
X/N-X
nie dotyczy
100
120
200
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 2 - Pomieszczenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomieszczenia
Limity wartości pieniężnych przechowywanych w pomieszczeniach:
Klasa odporności na włamanie według PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2
niewyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu
wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego
wyposażonych w: 1) system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego;2) system telewizji dozorowej z funkcją rejestracji zdarzeń
1) wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) wyposażonych w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń; 3) objętych ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujące się na terenie obiektów lub obszarów podlegających obowiązkowej ochronie
1) wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z dwoma niezależnymi torami transmisji sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) wyposażonych w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń; 3) objętych ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujących się na terenie obiektów lub obszarów podlegających obowiązkowej ochronie
0/D-0
0,5
1
1,5
2,5
15
I/D-I
1
1,5
3
5
20
II/D-II, N-II
1,5
3
6
10
40
III/D-III, N-III
3
6
10
15
60
IV/D-IV, N-IV
5
10
15
20
80
V/D-V, N-V
8
15
20
40
120
VI/N-VI
12
20
30
60
bez ograniczeń
VII/N-VII
16
30
40
80
bez ograniczeń
VIII/N-VIII
20
40
60
120
bez ograniczeń
IX/N-IX
30
60
80
bez ograniczeń
bez ograniczeń
X/N-X
40
80
120
bez ograniczeń
bez ograniczeń
XI/N-XI
60
80
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
XII/N-XII
60
80
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
XIIIN-XIII
60
80
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
 
 
 
 
 
 
Tablica 3 - Pojemniki bezpieczne i szafy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa odporności na włamanie według Polskiej Normy PN-EN 14450
Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych stale
Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych pod nadzorem osób obsługujących urządzenia w czasie godzin pracy jednostki organizacyjnej
 
 
urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu
urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego
urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu
urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego
 
S1
0,1
0,2
0,8
1,5
 
S2
0,2
0,4
1,5
3
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 4 - Urządzenia do przechowywania i automatycznego przyjmowania lub wydawania gotówki
 
 
 
 
 
 
 
Klasa odporności na włamanie według Polskiej Normy
Limit wartości pieniężnych w jednostkach obliczeniowych
 
 
PN-EN 1143-1
urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu
urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego
urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego, oraz systemem telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń
 
 
L
0,5
1
1,5
 
 
I
1
1,5
3
 
 
II
1,5
3
6
 
 
III
3
6
10
 
 
IV
5
10
15
 
 
V
8
15
20
 
 
VI
12
20
30
 
 
VII
16
30
bez ograniczeń
 
 
VIII
20
40
bez ograniczeń
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi:
 
 
 
 
 
1.   Określone w tablicy limity wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach spełniających funkcje automatów kasjerskich zainstalowanych na stanowiskach kasowych mogą być zwiększone maksymalnie trzykrotnie.
2.   Urządzenia o masie poniżej 1 tony powinny być przytwierdzone do podłoża z siłą określoną w Polskiej Normie PN-EN 1143-1, a pojemniki bezpieczne powinny być przytwierdzone do podłoża z siłą określoną w Polskiej Normie PN-EN 14450.
 
 
 
 
 
 
Tablica 5 - Pojemniki specjalistyczne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa
Wymagania techniczne
Limit wartości pieniężnych w jednym pojemniku (w jednostkach obliczeniowych)
"A"
Pojemnik zamykany co najmniej jednym zamkiem kluczowym lub szyfrowym, wyposażony w system paralizatora lub inny system zabezpieczający
0,3
"B"
Pojemnik zamykany co najmniej jednym zamkiem kluczowym lub szyfrowym, wyposażony w system paralizatora oraz system sygnalizacji akustycznej lub dymnej
0,5
"C"
Pojemnik zamykany co najmniej dwoma zamkami kluczowymi lub szyfrowymi, wyposażony w system paralizatora i system uszkadzania banknotów oraz system sygnalizacji akustycznej lub dymnej
1
"D"
Pojemnik zamykany dwoma zamknięciami klasyfikowanymi według PN-EN 1303:2007/AC 33 w poz. 7 klasa "6" i w poz. 8 klasa "2" oraz odporny co najmniej przez 6 minut na manipulacje (lub inny równorzędny), wyposażony co najmniej w system sygnalizacji akustycznej lub dymnej i system uszkadzania papierowych wartości pieniężnych, których zadziałanie następuje po zdalnym zainicjowaniu w dowolnym czasie albo automatycznie po czasie określonym przez wytwórcę lub w mieszczącym się w tym czasie wyznaczonym limicie czasowym, przeznaczonym na przeniesienie pojemnika do odbiorcy. Próba włamania w dowolnym czasie oraz upływ wyznaczonego limitu czasowego powoduje zadziałanie systemu, w wyniku czego nastąpi uszkodzenie papierowych wartości pieniężnych z zachowaniem możliwości ich identyfikacji
2
"E"
Pojemnik zamykany dwoma zamknięciami klasyfikowanymi według PN-EN 1303:2007/AC w poz. 7 klasa "6" i w poz. 8 klasa "2" oraz odporny co najmniej przez 6 minut na manipulacje (lub inny równorzędny), wyposażony co najmniej w system sygnalizacji akustycznej lub dymnej i system uszkadzania papierowych wartości pieniężnych oraz system lokalizacji pojemnika, których zadziałanie następuje po zdalnym zainicjowaniu w dowolnym czasie albo automatycznie po czasie określonym przez wytwórcę lub w mieszczącym się w tym czasie wyznaczonym limicie czasowym, przeznaczonym na przeniesienie pojemnika do odbiorcy. Próba włamania w dowolnym czasie lub po upływie wyznaczonego limitu czasowego przeznaczonego na przeniesienie pojemnika do odbiorcy powoduje zadziałanie systemu, w wyniku czego nastąpi uszkodzenie papierowych wartości pieniężnych z zachowaniem możliwości ich identyfikacji
4
    Wykonanie: strony internetowe
Kontakt   |   Warunki dostawy   |   Szczypta teorii   |   Regulamin i RODO   |   Aktualności   |   Nota prawna   |